>> English Version


Sebagai sebahagian daripada pematuhan appedesign.com kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) dan komitmen ke arah melindungi maklumat peribadi ahli kita, appedesign.com telah menyediakan perlindungan data dan pematuhan prinsip peribadi yang appedesign.com berdiri berpandukan dalam penyediaan produk dan perkhidmatan kepada ahli / pelanggan kami.

Sila baca Dasar Privasi appedesign.com untuk memahami bagaimana kami menggunakan data peribadi yang mungkin kami dapati daripada anda. Dengan menyediakan Maklumat Peribadi anda kepada kami, anda bersetuju untuk Kenyataan Privasi ini, dan pengumpulan, penggunaan, akses, pemindahan, penyimpanan, dan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang digambarkan dalam Kenyataan Privasi ini.

1. Apakah Dasar Privasi ini Menerangkan

Dasar Privasi ini menerangkan:

Apakah jenis maklumat peribadi anda yang kami kumpulkan
Bagaimana maklumat peribadi anda dikumpulkan
Cara kami menggunakan maklumat peribadi anda
Apabila kami mendedahkan maklumat peribadi anda
Apabila kami memindahkan maklumat peribadi anda
Hak anda untuk mengakses dan membetulkan data peribadi anda

2. Apakah Definasi Maklumat Peribadi

Data peribadi adalah apa-apa maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada anda. Ini termasuk apa-apa maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti atau menghubungi anda.

3. Apakah jenis Maklumat Peribadi yang dikumpul

Untuk membolehkan kami menyediakan anda dengan Produk dan Perkhidmatan kami, dan untuk beroperasi dengan cekap dan berkesan, kami perlu mengumpulkan Maklumat Peribadi yang relevan daripada anda. Maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh kami mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada) yang berikutnya: -

- Maklumat kenalan seperti nama penuh anda, tarikh lahir, pengenalan, dokumen (termasuk MyKad / Kad Pengenalan / Pasport, penyata bil bil atau penyata yang menunjukkan nama penuh , alamat, dan sebagainya), jantina, kewarganegaraan dan bangsa, bahasa pilihan, alamat peribadi dan / atau perniagaan semasa, telefon talian tetap (rumah dan pejabat), nombor faks, alamat e-mel

Nota: Maklumat kad kredit dan butir-butiran akaun bank tidak akan dikumpul oleh appedesign.com tetapi dikumpul oleh pemproses bayaran kami seperti Paypal. (Semua jualan dijalani pada appedesign.com akan dialihkan oleh laman pemproses bayaran.)

- Kepentingan peribadi dan pilihan utama anda untuk membantu kita untuk lebih meningkatkan Produk dan Perkhidmatan kami
- Bagaimana anda menggunakan Produk dan Perkhidmatan
- Peralatan yang anda gunakan semasa mengakses Laman Web, Produk dan/atau Perkhidmatan kami (seperti telefon bimbit anda, sistem komputer anda dan platform) untuk menyesuaikan perkhidmatan untuk anda
- Status perkhidmatan yang anda telah melanggan dari kami

4. Bila dan Bagaimana kami mengumpul data peribadi anda?

Kami mungkin mengumpul data peribadi anda apabila anda: -

- Anda mendaftar/melanggan sebagai sebagai ahli baru
- Anda menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan kami
- Maklumat Pembelian anda
- Menyertai mana-mana kaji selidik kami
- Mengambil bahagian dalam mana-mana kempen dan/atau promosi pemasaran kami
- Menyertai dan/atau menyertai mana-mana pertandingan, program kesetiaan, persaingan membuat/dianjurkan oleh kami
- Tindak balas kepada mana-mana bahan-bahan pemasaran kami hantar (surat berita, dan lain-lain)
- Melawat atau melayari laman web kami
- Membuat aduan dengan kami
- Memberi maklum balas dan / atau cadangan kepada kami (melalui laman web kami atau dalam salinan keras)

Apabila anda memasuki laman web kami, sila sedar bahawa :

Alamat IP anda dan maklumat tentang lawatan anda (seperti setem masa, tarikh, tempoh dan lain-lain ) akan secara automatik dikesan oleh sistem appedesign.com.
"cookie" boleh dilampirkan apabila anda melawat. Cookies adalah cebisan maklumat yang laman web memindahkannya kepada pemacu keras komputer anda untuk tujuan penyimpanan rekod. Penggunaan cookie kini piawaian industri, dan anda akan mendapati mereka digunakan pada kebanyakan laman web utama dan sebenarnya, kebanyakan pelayar pada mulanya ditetapkan untuk menerima cookies. Jika anda mahu, anda boleh menetapkan semula pelayar internet anda sama ada untuk memberitahu anda apabila anda menerima cookie, atau untuk tidak menerima cookies. Sila juga ambil perhatian bahawa pengalaman pengguna anda akan terjejas dan laman web tertentu tidak akan berfungsi dengan baik jika anda menetapkan pelayar internet anda untuk tidak menerima cookies.

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga dan appedesign.com akan sentiasa cuba untuk membuat ia jelas apabila anda meninggalkan laman web kami sebagaimana appedesign.com tidak bertanggungjawab untuk laman web pihak ketiga dan maklumat yang anda tampal di mana pihak ketiga laman.

Oleh itu, ia akan menjadi bijak untuk anda untuk memeriksa dasar privasi pihak ketiga tersebut sebelum mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak dan / atau laman web ketiga tersebut.

5. Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda untuk satu atau lebih daripada yang berikut :

- Untuk mengesahkan identiti anda
- Untuk menilai dan memproses permohonan/permintaan anda untuk Produk dan/atau Perkhidmatan kami
- Untuk menyediakan anda dengan Produk dan/atau Perkhidmatan yang anda minta dan langgani
- Untuk mentadbir dan menguruskan Produk dan/atau Perkhidmatan kami menyediakan anda (termasuk pengecasan, bil, kemudahan pembayaran)
- Untuk menyiasat dan menyelesaikan apa-apa isu-isu perkhidmatan, bil dan yuran pertanyaan , aduan atau pertanyaan lain yang anda serahkan kepada kami mengenai Produk dan Perkhidmatan kami
- Untuk mengesan dan mencegah aktiviti penipuan
- Untuk terus berhubung dengan anda dan menyediakan anda dengan apa-apa maklumat yang diminta
- Untuk melibatkan diri dalam transaksi perniagaan berkenaan dengan Produk dan / atau Perkhidmatan yang akan ditawarkan dan diberikan kepada anda
- Untuk menubuhkan dan menguruskan apa-apa hubungan perniagaan kami mungkin mempunyai dengan anda
memproses apa-apa komunikasi yang anda hantar kami (sebagai contoh, menjawab sebarang pertanyaan dan berurusan dengan mana-mana aduan dan maklum balas)
- Untuk membantu kami memantau dan meningkatkan prestasi Produk dan Perkhidmatan kami , pasukan sokongan pelanggan/hubungan kita dan untuk membuat ini lebih cekap
- Untuk mengekalkan dan membangunkan sistem perniagaan dan infrastruktur, termasuk ujian dan menaik taraf sistem ini
- Untuk menguruskan latihan kakitangan dan jaminan kualiti
- Untuk memberitahu anda tentang manfaat dan perubahan kepada ciri-ciri Produk dan/atau Perkhidmatan kami
- Untuk menentukan bagaimana kami boleh meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda
- Untuk menyiasat, bertindak balas kepada, atau mempertahankan tuntutan yang dibuat terhadap , atau yang melibatkan Appewise Sdn Bhd
- Untuk menjalankan aktiviti pemasaran (contohnya, penyelidikan pasaran)

6. Pendedahan Maklumat Peribadi Anda

Sebagai sebahagian untuk menyediakan anda dengan Produk dan Perkhidmatan kami dan pengurusan dan/atau operasinya, kami mungkin dikehendaki atau perlu mendedahkan maklumat mengenai anda kepada pihak-pihak ketiga berikut:

- Agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang
- Agensi-agensi kerajaan
- Syarikat dan/atau organisasi yang bertindak sebagai ejen, kontraktor, pembekal perkhidmatan kami dan/atau penasihat profesional
- Pihak-pihak lain di mana anda telah memberikan kebenaran nyata atau tersirat
- Pertanyaan pelanggan dan perkhidmatan yang berkaitan pelanggan yang lain (termasuk telepemasaran);
- Perkhidmatan pemprosesan data
- Perkhidmatan teknologi maklumat
- Media dan perkhidmatan pemasaran (termasuk pengiklanan)
- Perkhidmatan analisis penggunaan penyelidikan pasaran dan laman web
- Tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan-peraturan, garis panduan dan / atau obligasi) terpakai kepada Appewise Sdn Bhd.

7. Bagaimana Jika Maklumat Peribadi Yang Diberi Anda Tidak Lengkap

Di mana dinyatakan (contohnya dalam borang pendaftaran/permohonan), anda diwajibkan memberi maklumat peribadi kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk Produk dan/atau Perkhidmatan kami. Jika anda enggan memberi maklumat peribadi yang diwajibkan tersebut, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan anda atau menyediakan anda dengan Produk dan/atau Perkhidmatan kami.

8. Hak Anda Untuk Mengakses Dan Membetulkan Maklumat Peribadi Anda

Kami boleh membantu anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami.

Jika anda ingin mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda dalam simpanan kami, atau di mana anda berpendapat bahawa maklumat peribadi seperti yang dipegang oleh kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau jika berkaitan, tidak up-to- tarikh, anda boleh membuat permintaan kepada kami melalui e-mel jabatan Maklum Balas kami. Anda hendaklah menyatakan UserID anda, nama penuh, alamat e-mel, alamat surat-menyurat/bil telefon bimbit dan nombor telefon tetap/dan memberikan butiran ringkas mengenai maklumat yang anda mahu satu salinan dalam apa-apa permintaan itu. Kami akan mengenakan bayaran pemprosesan untuk mencari dan menyediakan anda dengan akses kepada maklumat peribadi anda untuk menampung kos pentadbiran.

Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda dalam masa 21 hari dari tarikh penerimaan permintaan anda dan yuran pemprosesan yang berkaitan.

Sila ambil perhatian bahawa kita mungkin terpaksa menahan akses kepada maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu, sebagai contoh apabila kita tidak dapat mengesahkan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta adalah yang bersifat komersial sulit atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama. Walau bagaimanapun, kami akan memberitahu anda daripada sebab-sebab tidak dapat akur dengan permintaan anda.

9. Kewajipan Anda sebagai Ahli

Anda bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap kepada kami mengenai diri anda dan mana-mana orang lain yang maklumat peribadi yang anda berikan kami dan untuk mengemaskini maklumat peribadi ini sebagai dan apabila ia menjadi salah atau tamat tarikh dengan menghubungi appedesign.com melalui maklumat perhubungan yang diberikan di bawah. Kewajipan ini merupakan syarat bagi penyediaan Produk dan/atau Perkhidmatan kami kepada anda dan/atau individu-individu lain yang disahkan atau dibenarkan oleh anda atau organisasi/syarikat anda untuk menggunakan Produk dan/atau Perkhidmatan tersebut.

Sekiranya anda mungkin perlu untuk menyediakan kami dengan maklumat peribadi kepada pihak ketiga (contohnya tentang pasangan perniagaan anda, suami atau isteri atau anak-anak atau di mana anda merupakan orang yang dilantik (dalam syarikat atau organisasi) untuk berurusan dengan kami, jika anda memperolehi dan bertanggungjawab untuk perkhidmatan dan / atau produk yang mereka akan menggunakan ), anda mengesahkan yang anda mempunyai (i) mendapatkan kebenaran mereka atau sebaliknya anda berhak memberi maklumat peribadi mereka kepada kami dan untuk kami menggunakan maklumat peribadi tersebut dengan sewajarnya, dan (ii) memberitahu mereka untuk membaca Dasar Privasi ini di laman web kami di www.appedesign.com/dasar-privasi.html

10. Pengemaskinian Kepada Penyataan Privasi Kami

Kami mungkin akan meminda Penyataan Privasi ini dari masa ke semasa dan versi terkini akan digunapakai dan menggantikan sebarang dan semua versi terdahulu, termasuk tetapi tidak terhad kepada versi di dalam risalah atau salinan bercetak. Sila semak laman web kami untuk maklumat mengenai amalan-amalan paling terkini kami.

11. Butiran Menghubungi kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau keraguan berhubung Kenyataan Privasi ini, sila hubungi kami di http://appedesign.com/Contact-Us.php